Lejebetingelser

Lejebetingelser

Indledning.

Den lejeaftale du indgår gennem www.Feriebolig-Alanya.dk, er indgået mellem dig som lejer og ferieboligens ejer som udlejer. Nærværende lejebetingelser er gældende for den lejeaftale, der med Feriebolig-alanya som formidler er indgået mellem ejer af ferieboligen og lejer. feriebolig-alanya fungerer alene som formidler, og er således alene ansvarlig som sådan. Udlejningen af de ferieboliger som feriebolig-alanya formidler sker altid på følgende nedenstående betingelser, der udgør aftalegrundlaget mellem ejer af feriebolig og lejer. Ved indgåelse af lejeaftalen erklærer lejer at være fyldt 21 år og at være myndig. Det fremsendte lejebevis er gyldigt efter fuldt betaling af ophold samt depositum er indbetalt. Aftalen er bindende og kan ikke fortrydes senere.

1. Lejeperiode.

De på lejebeviset anførte ankomst- og afrejsetidspunkter er til enhver tid gældende. I lejedokumenterne findes oplysninger om, hvornår ferieboligen er indflytningsklart og informationer om nøgleudlevering. Nøglen vil normalt kunne udleveres, såfremt den fulde leje er betalt, og mod forevisning af det originale lejebevis.

2. Husregler mm.

Antal deltagere

Det er kun tilladt personer nævnt med navn i lejekontrakten at overnatte i boligen og gøre brug af kompleksets faciliteter.

Husdyr og allergi

Husdyr er ikke tilladt. Feriebolig-Alanya kan dog ikke garantere, at der ikke tidligere har opholdt sig husdyr i huset, eller at ejer ikke selv holder husdyr. Feriebolig Alanya påtager sig intet ansvar for lejers allergiske reaktioner i de enkelte ferieboliger.

Støj

Lejere kan – også i ferieboligområder – uventet blive udsat for støj fra byggeri, trafik eller lignende. Hverken boligejeren eller Feriebolig-Alanya kan gøres ansvarlig for støjgener.

Swimmingpools

Hvis ferieboligen indeholder swimmingpool, er lejer af sikkerhedsmæssige årsager forpligtet til at følge enhver anvisning vedrørende swimmingpoolens brug fra boligejer eller feriebolig-alanya. Lejer er selv ansvarlig for brugen af swimmingpoolen. Poolen vil blive passet og tilset af viceværten i komplekset. Børn må ikke opholde sig i pool området uden opsyn af voksne.

Gener

Feriehusejer eller Feriebolig-Alanya kan ikke gøres ansvarlig, i tilfælde af insektangreb i eller omkring ferieboligen eller grunden, samt i tilfælde af tyveri, beskadigelse eller lignende, der vedrører lejers ejendom.

Rygning

Rygning er ikke tilladt i boligen.

Såfremt denne regel overtrædes, vil lejer blive holdt ansvarlig, og eventuelle udgifter til rengøring o.a. vil blive afholdt af lejer.

samt vil depositum på 1000kr ikke blive refunderet igen.

3. Rengøring.

Den lejede bolig skal renholdes af lejer under opholdet og skal afleveres i ryddelig stand.

Slutrengøring fritager ikke lejer for forpligtelsen til at ordne opvask, grill, tømme køleskab og bortskaffe skrald samt foretage oprydning i og omkring feriebolig før afrejsen. Efterlad altid huset i samme stand som man selv ønsker at overtage det. Under opholdet kan yderligere rengøring bestilles gennem www.Feriebolig-Alanya.dk mod ekstra betaling.

4. Skader og erstatningsansvar.

Lejer skal behandle det lejede forsvarligt, og lejer skal aflevere det lejede i samme stand som ved overdragelsen, med undtagelse af almindelig forringelse som følge af slid og ælde. Lejer er overfor ferieboligejeren ansvarlig for de skader på ferieboligen og/ eller dets inventar, som opstår i løbet af lejeperioden, og som forvoldes af lejer selv eller andre, som af lejer er givet adgang til det lejede feriebolig. Skader på ferieboligen og dets inventar, som opstår i løbet af lejeperioden, skal straks meddeles til os over en skriftlig mail info@feriebolig-alanya.dk husk at tilføje dit booking nummer i mailen.

www.feriebolig-alanya.dk laver efter hvert lejerskifte en lejerskiftekontrol, hvor mangler og skader på feriebolig og/eller dets inventar, tillige med evt. manglende eller mangelfuld oprydning konstateres. Opdages der efter lejers afrejse skader/mangler, vil disse blive udbedret for den pågældende lejers regning. www.feriebolig-alanya.dk er ikke ansvarlig for mangler eller gener der skyldes fejl eller svigt i den offentlige forsyning.

5. Betalingsbetingelser.

Lejeaftalen er bekræftet og bindende efter lejeperiodens pris samt evt depositum er betalt. Der udleveres ikke nøgle til den lejede feriebolig, medmindre der over www.Feriebolig-Alanya.dk er dokumenteret fuld indbetaling af den aftalte leje. ved annulering af en booking, vil feriebolig alanya ikke refundere depositum tilbage og eller evt forudbetaling.

6. Depositum.

I forbindelse med opkrævning af depositum på 1000,- på kroner  lejligheder ved indgåelse af lejemål vil der i sådanne beløb efter endt lejeperiode blive modregnet udbedring af evt. skader forvoldt af lejer. Restdepositumbeløb vil være lejer i hænde senest 2 uger efter endt lejemål. I tilfælde af skader forvoldt af lejer eller andre tvister kan denne periode strække sig. Dækker depositumbeløbet ikke konstaterede skadeserstatningsbeløb, vil der efter endt lejeperiode tilgå lejer en regning på restbeløbet.
Depositum på 1000kr vil blive refunderet såfremt at der ikke er nogle skader eller lign på inventar, senest 2 uger efter. ved annulering af  booking, vil feriebolig alanya ikke refundere depositum tilbage og eller evt betalt forudbetaling.

7. Mangler, reklamation og afhjælpning.

Lejemålet overlades til lejer uden mangler. Såfremt lejer ved overtagelse af ferieboligen konstaterer mangelfuld rengøring, skader eller mangler ved feriebolig, påhviler det lejer straks at reklamere, idet lejer i benægtende fald mister retten til at gøre manglen gældende. Reklamationer vedr. rengøringen skal fremsættes straks. Reklamationer over skader eller mangler skal fremsættes hurtigst muligt og senest 36 timer fra lejeperiodens begyndelse eller efter konstatering af en mangel eller skade. Reklamationer skal rettes til www.feriebolig-alanya.dk Ved kontakt til Feriebolig Alanya normal åbningstid kan hotline +45 42 91 99 99 benyttes for yderligere information eller via email info@feriebolig-alanya.dk

8. Feriebolig Alanya’s rettigheder.

Alle oplysninger på internettet har Feriebolig Alanya videregivet så korrekt som muligt. Da der er tale om privatejede ferieboliger, kan der forekomme ændringer i forhold til de oplysninger, der er afgivet. Feriebolig Alanya er ikke ansvarlig herfor.

www.feriebolig-alanya.dk formidler udlejning af ferieboligerne, og er ikke ejer af disse. Udlejers ansvar og forpligtelser påhviler således feriehusejeren alene. Feriebolig Alanya varetager feriehusejers interesser i forbindelse med afvikling af lejemålet. Såfremt et lejemål mod forventning ikke lader sig gennemføre af årsager, der ligger udenfor Feriebolig Alanya s indflydelse, f.eks. som følge af vandskader, misligholdelse fra ferieboligejers side eller lignende, er Feriebolig Alanya berettiget til at annullere lejemålet mod øjeblikkelig tilbagebetaling af den allerede indbetalte leje. Feriebolig Alanya er dog alternativt og efter eget valg berettiget til om muligt at tilbyde lejer et andet tilsvarende feriehus i samme område og til samme prisI følge tyrkisk lovgivning er det strengt forbudt at opholde sig i private eget boliger i tyrkiet, uden registreting af personerne. Feriebolig-alanya, sørger for at alle personer under opholdet vil blive registreret som gæster / turrrister og have lovligt ophold på de privat ejede boliger. Det er derfor vigtigt, at sende jeres fulde navne på samtlige gæster på booking siden.

 

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte os:

info@feriebolig-alanya.dk

Tlf. 42 91 99 99